Resmi Not Belgesi

RESMİ (OFFICIAL) ve ÖĞRENCİ KOPYASI (STUDENT COPY) TRANSKRIPT

Halen eğitimine devam eden öğrenciler için

Transkript”  talebi “Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi” (ÖBİKAS) üzerinden yapılır.

http://registration.boun.edu.tr internet adresi “Student” bağlantısından “Student Information” başlığı kullanılarak öğrenci numarası ve şifre ile sisteme erişilir.

Açılan sayfa üzerinde “Document Request” ekranındaki seçeneklerden talep edilen belge tipi seçilerek “Submit Request” tuşuna tıklandığında talepler otomatik olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmiş olur.

Transkript; talep edilen günden iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden öğrenci kimliği ile birlikte şahsen teslim alınabilir.

Akademik yarıyılda kayıtlı olan lisans ve lisansüstü öğrenciler, talep etmeleri halinde, her yarıyıl derslerin başlamasından bir sonraki yarıyıl derslerinin başlamasına kadar geçen süre içinde üç (3) adet Resmi (Official) Transkript ile bir (1) adet Öğrenci Kopyası (Student Copy) Transkripti ücretsiz olarak alabilirler. Bu sayının üzerindeki talepler için belge başına 10 TL. olan Resmi Transkript ücretinin ve belge başına 5 TL. olan Öğrenci Kopyası Transkript ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Transkript talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrencilerin, talep ettikleri her transkript için ücret ödemeleri gerekmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrencilere transkript düzenlenmez.

- Transkript talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmamış olan öğrenciler Garanti Bankasına transkript ücretini ödedikleri takdirde, transkript istek formu doldurmaksızın talepleri otomatik olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmiş olur.

- Talep edilen transkript iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

Üniversiteden ayrılan ve mezun olanlar

- Boğaziçi Üniversitesi’nden ayrılan veya mezun olanların talep ettikleri her belge için ücret ödemesi gerekmektedir.

 

1995 yılı sonrasında Üniversiteden ayrılan ve mezun olanlar

- 1995 yılı sonrasında Üniversiteden ayrılan ve mezun olanların Garanti Bankası / İnternet Bankacılığı / ATM’lerinden “ Ödeme --> Kurum --> Üniversite --> Boğaziçi üniversitesi --> Transcript/Official Transcript --> Öğrenci numarası” adımlarını izleyerek transkript ücretini ödedikleri takdirde transkript istek formu doldurmaksızın talepleri otomatik olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmiş olur.

* Öğrenci numarası yedi haneli olanlar, öğrenci numaralarının başına 3 sıfır ekleyerek devam edebilirler.

* EFT / Havale ile yapılan ödemeler sisteme düşmediğinden başvurunuz yapılmamış olur.

- Transkript iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

- Diğer belge (resmi yazı, fotokopi vb.) ücretleri Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankasına ödenir.

- Belge istek formu, ödeme yapıldığına dair banka dekontu ile birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

- Talep edilen belgeler iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

 

1995 yılı öncesinde Üniversiteden ayrılan ve mezun olanlar

- 1995 yılı öncesi Üniversiteden ayrılan ve mezun olanların transkript ve belge talepleri, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde bulunan transkript/belge istek formu doldurularak yapılır.

- Belge ücreti Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankasına ödenir.

- Transkript/belge istek formu, ödeme yapıldığına dair banka dekontu ile birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.
Talep edilen belgeler iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

Belge Ücretleri:

(Belge talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmamış olan öğrenciler, ayrılanlar ve mezunlar için)

Resmi yazı ve fotokopiler: 15 TL

Transkript (Official Copy): 15 TL

Transkript (Student Copy): 15 TL

Banka Hesap Numaraları: 

TL Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
6299738 - IBAN:TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38

Yurt Dışından Yapılan Başvurular İçin (Ödeme yapabileceği TL. Hesabı yoksa)
* Transkript Ücreti 1 adet için 5 Dolar veya 5 Euro 

Dolar Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
9002981 - IBAN: TR57 0006 2000 3030 0009 0029 81

Euro Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
9002985 - IBAN: TR46 0006 2000 3030 0009 0029 85