Öğrencilik Statüsü

Öğrenciler Üniversiteye ilk kayıt yaptıkları akademik yarıyıldan  itibaren Boğaziçi Üniversitesi  öğrencisi statüsü kazanırlar. Güz ve Bahar yarıyıllarında normal öğrenci statüsünün korunması ve öğrencilik haklarından faydalanabilmek için öğrencinin varsa tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve akademik yarıyıl kaydını tamamlaması gerekir. Kayıtsız kalan öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bahar döneminde kayıtlı olan öğrencilerin öğrencilik statüleri Yaz döneminde de devam eder.