Öğrenci Belgesi

“Öğrenci Belgesi” talebiÖğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi” (ÖBİKAS) üzerinden yapılır.

http://registration.boun.edu.tr” internet adresi,  “Student” bağlantısından  “Student Information” başlığı kullanılarak öğrenci numarası ve şifre ile sisteme erişilir.

Açılan sayfa üzerinde “Document Request” ekranındaki seçeneklerden talep edilen belge tipi seçilerek “Submit Request” tuşuna tıklandığında talepler otomatik olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmiş olur.

Öğrenci Belgesi; en erken talep edilen günden bir iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden öğrenci kimliği ile birlikte şahsen teslim alınabilir.

Akademik yarıyılda kayıtlı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, her yarıyıl derslerin başlamasından bir sonraki yarıyıl derslerinin başlamasına kadar geçen süre içinde bir (1) adet öğrenci belgesini ücretsiz olarak alabilirler. Bu sayının üzerindeki talepler için 5TL.  olan belge ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Belge talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenciler, öğrenci belgesi alamazlar. Ancak, talepleri halinde eğitim durumlarını belirten resmi bir yazı alabilirler.

  • Akademik dönemde kayıt yaptırmayan öğrencilerin talep ettikleri her belge için ücret ödemesi gerekmektedir.

  • Resmi yazı ücreti Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesine ödenir.

  • Resmi yazı talepleri, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğünde bulunan belge istek formu doldurularak yapılır.

  • Belge istek formu, ödeme yapıldığına dair banka dekontu ile birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

  • Resmi yazılar iki iş günü sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

 

“Öğrenci Belgesi” ayrıca “e-devlet” sistemi üzerinden ücretsiz olarak alınabilir.  E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilmek için e-devlet şifresi gereklidir. E-devlet şifresi PTT müdürlüklerine nüfus cüzdanı ile birlikte bizzat başvurularak alınır.

https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama internet adresinden e-devlet şifresi ile sisteme erişilir. 

E-devlet üzerinden alınan Öğrenci Belgesi elektronik imzalıdır ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Belge üzerindeki  barkod numarası sayesinde belgenin teslim edildiği kurumlar belgeyi sorgulayabilir ve doğruluğunu teyit edebilir.

Belge Ücretleri

(Belge talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmamış olan öğrenciler, ayrılanlar ve mezunlar için)

Resmi yazı ve fotokopiler: 15 TL
 

Banka Hesap Numaraları

TL Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
6299738 - IBAN:TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38

Yurt Dışından Yapılan Başvurular İçin (Ödeme yapabileceği TL. Hesabı yoksa)
* Transkript Ücreti 1 adet için 5 Dolar veya 5 Euro 

Dolar Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
9002981 - IBAN: TR57 0006 2000 3030 0009 0029 81

Euro Hesabı
Boğaziçi Üniversitesi Garanti Bankası Şubesi
9002985 - IBAN: TR46 0006 2000 3030 0009 0029 85