Mazeret Sınavı Başvurusu

Mazeret sınavı başvurusu, yarıyıl sonu sınavlarının başlamasından itibaren akademik takvimde ilan edilen Mazeret Komisyonu toplantısına kadar olan sürede Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapılır.

Öğrenciler, mazeret formu doldurmak suretiyle yarıyıl sonu sınavına katılamadıkları ders veya dersleri form üzerinde belirtirler.

Belge gerektiren durumlarda (sağlık raporu, görevlendirme vb.) mazeretlerini destekleyen belgeyi başvuru formuna ekleyerek başvuru süresi içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim ederler.

Mazeret Komisyonu toplantısından sonra yapılan mazeret başvuruları kabul edilmez.

Komisyon, öğrencilerin mazeret nedenlerine göre, “kabul”,  “ret” veya “belgelenmek şartıyla kabul”, şeklinde karar alır.  Belgelenmek şartıyla alınan karar için öğrencinin mazeret sınavı tarihinden önce belge şartını yerine getirmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde “belgelenmek şartıyla” alınan karar “ret” kararına dönüştürülür.

Komisyon tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler, Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde mazeret sınavlarına girerler.  Mazeret sınavına katılmayan öğrencilere yeniden sınav hakkı verilmez.

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler