İletişim

BÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 44 08
 
BÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 43
 
BÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 44 08