Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, bünyesinde bulunan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü, Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ile Boğaziçi Güney Kampüsü Genel İdare binasında hizmet vermektedir.
 
Üniversitemize bağlı 4 Fakülte, 6 Enstitü ve 2 Yüksekokul bulunmakta olup, lisans ve lisansüstü tüm öğrenci işlemleri merkezi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerle ile ilgili her türlü kayıtların tutulduğu, ilgili mevzuatlar doğrultusunda müfredatların takip edildiği ve uygulandığı, öğrencilerin akademik durumlarına ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, çeşitli kurumlara veri aktarımının karşılıklı olarak gerçekleştirildiği, öğrenciler, çeşitli birim veya kurumlar tarafından talep edilen akademik, idari bilgi ve belgelerin hazırlanarak sunulduğu, bu bilgi ve belgelerin kurum arşivinde muhafaza edilmesinin sağlandığı bir birimdir. 
 
Yıllar içinde değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Üniversitemizin kurumsal kimliği doğrultusunda öğrencilere, akademik ve idari birimlere, ulusal ve uluslararası kurumlara evrensel boyutlarda doğru ve eksiksiz bilgiyi zamanında aktarmak, gereksinimleri doğrultusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere hizmet sunmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın öncelikli görevlerindendir.