Faaliyetlerimiz

 • Akademik Takvim Taslağını hazırlama
 • Arşiv işlemleri
 • Askerlik işlemleri
 • Başvuru işlemleri  (Lisansüstü, Lisans Programlarına yurtdışından öğrenci kabulü, yatay geçiş, özel öğrenci, Mazeret sınavı başvurusu)  
 • Belge taleplerini hazırlama (öğrenci belgesi, transkript, onaylı belge kopyası,  resmi yazı vb.)  
 • Bilgilendirme
 • Ders programı (schedule) hazırlama 
 • Dersliklerin öğretim elemanlarına tahsisi 
 • Disiplin işlemleri
 • Faaliyet Raporu hazırlama 
 • İstatistik hazırlama
 • Kayıtlar (Üniversiteye kayıt, akademik yarıyıl ders kayıtları, kayıt yenileme, kayıt sildirme)
 • Kimlik - Paso kartlarının hazırlanması için data paylaşımı ve dağıtımı 
 • Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Onur, Yüksek Onur, Sertifika hazırlama
 • Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) işlemleri
 • Öğrenci statülerinin takip edilmesi (başarı durumları vb.)
 • Yarıyıl sonu sınav programları hazırlama
 • Yazışma ve evrak işlemleri (öğrenci, kurum içi, kurum dışı)