Diploma Yenileme

Üniversitemizden alınan diplomaların kaybedilmesi durumunda;

  • tirajı yüksek bir gazetede üç gün ara ile yayınlanmış, diploma numarası ve mezuniyet yılı bilgilerini içeren “Kayıp Diploma” ilanı kupürü,

  • karakol tarafından düzenlenmiş kayıp zaptı,

  • nüfus cüzdan fotokopisi,

  • diploma ücretine ilişkin dekont

  • Üniversitemiz Rektörlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe

ile başvuruda bulunulması gerekir.
 

Üniversitemizden alınan diplomaların tahribata uğraması durumunda;

  • mevcut diploma,

  • nüfus cüzdan fotokopisi,

  • diploma ücretine ilişkin dekont

  • Üniversitemiz Rektörlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe

ile başvuruda bulunulması gerekir.
 

Yeni diploma başvurusu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Üniversite Yönetim Kurulu’nun olumlu kararına istinaden yeniden diploma hazırlanır ve diplomanın üstüne “İkinci Nüsha” yazılarak, yeniden düzenlenme nedeni ve yeni diplomanın düzenlendiği tarihteki Rektör ve Dekan/Müdür imzaları alınarak diploma sahibine teslim edilir.