Ders Notları

Her yarıyıl/dönem sonunda ders notları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne elektronik olarak OBIKAS üzerinden iletilir. Öğrencinin almış olduğu tüm dersler ve bu derslere ait notlar not belgesinde (transkript) gösterilir. Not belgelerine öğrenci, öğrencinin danışman(lar)ı, bölüm başkanı, bağlı bulunduğu Fakülte Dekanı/Yüksekokul veya Enstitü Müdürü ile ilgili idari personel tarafından OBIKAS sisteminden görüntülenebilir.

Ders notları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin xx Maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin xx maddesinden ulaşılabilir.